Privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 5 februari 2023.

Uw privacy wordt ook voor Wideate zeer serieus genomen. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Onderstaande persoonsgegevens zullen verwerkt worden om de overeenkomst die wij met u aangaan uit te kunnen voeren en om de relaties die hieruit voortvloeien te onderhouden. Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).

 • Naam contactpersoon
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • Organisatienaam (optioneel)
 • Betaalgegevens
 • Factuurgegevens
 • Eventuele inhoud van correspondentie

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op via info@wideate.nl.

Wij werken soms met bepaalde bedrijven samen, die uw contactgegevens (naam, adres, telefoon en mailadres) van ons ontvangen indien wij een overeenkomst met u zijn aangegaan. Met uitzondering van deze partijen, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarden aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze websites (bv via Google Analytics), maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd. In onze websites zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Gebruik cookies

Op onze website gebruiken wij cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Wij gebruiken cookies om bepaalde functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding waarin we u aangeven dat we op onze websites cookies gebruiken en vragen u, voor zover wij dat verplicht zijn, om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt cookies achteraf zelf altijd weer verwijderen door binnen de instellingen van uw computer de browsergeschiedenis te wissen.